Zagospodarowanie terenu nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, gm. Łask (urządzenie terenu rekreacyjnego, wyposażenie placu zabaw, skatepark wraz z wyposażeniem)

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
11 październik, 2012
Termin składania ofert: 
29 październik, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask