XXXVI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 6 września 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 22 czerwca do 24 sierpnia 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/519/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej i nauczyciela wspomagającego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Ostrów, gmina Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w wymiarze pragmatyczno - naukowym z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Sztuki Wojennej i firmą geologiczną POLGEOL.
 15. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Korespondencja i sprawy różne.
 18. Zakończenie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                   /-/ Robert Bartosik