XXXIX sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 17 listopada do 7 grudnia 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2018 rok”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
 13. Sprawozdania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku z działalności komisji za 2017 rok.
 14. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Korespondencja i sprawy różne.
 17. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

 

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                 /-/ Robert Bartosik