XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łasku

Sesja odbędzie się 10 stycznia 2014 r. o godz. 14.30 (piątek) w pok. nr 18 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Łasku.

Wstęp na sesję wolny.

 

Proponowany porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 

  1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Miejskiej  w Łasku i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013.
  5. Podjęcie uchwały w ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych  dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego w Teodorach.
  7. Korespondencja i sprawy różne.
  8. Zakończenie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Łasku.