Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Łasku w konkursie „Samorząd Przyjazny Czytelnictwu”

Dnia 17 grudnia br. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi w ramach spotkania podsumowującego kampanię ”Łódzkie Czyta” odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu „Samorząd Przyjazny Czytelnictwu.

Konkurs ogłoszony przez WiMBP w Łodzi miał na celu między innymi aktywizację samorządów gminnych i powiatowych w województwie łódzkim w zakresie działań na rzecz propagowania czytelnictwa, nagrodzenie i promowanie aktywności w zakresie działań sprzyjających uczestnictwu bibliotek w ogólnopolskich programach. Wyróżniono władze samorządowe, których działania w okresie od 1.01.2011 do 30.09.2012 poprawiły sytuację finansową, organizacyjną, lokalową bibliotek publicznych, tworząc warunki do pełnienia przez nie statutowych zadań nowoczesnych bibliotek. Łącznie nagrodzono i wyróżniono 11 samorządów powiatowych i gminnych.

W kategorii gmina jedno z wyróżnień uzyskał Urząd Miejski w Łasku, które to z rąk dyrektora WiMBP w Łodzi – Pani Barbary Czajki odebrały Sekretarz Gminy Łask – Pani Beata Mielczarek i dyrektor Biblioteki Publicznej w Łasku – Pani Bożena Trocka – Dąbrowa.

Otrzymany w ramach przyznanego wyróżnienia upominek w postaci dyktafonu został przekazany Bibliotece Publicznej w Łasku.