Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury

Poniżej prezentujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie kultury.

Załączniki: