Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Poniżej prezentujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Załączniki: