Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii oraz ochrony  i promocji zdrowia.

Załączniki: