Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.