Wyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie kultury. Szczegóły poniżej.

Załączniki: