Wyniki otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki.

Załączniki: