Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki: