Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Załączniki: