Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.