Wyniki otwartego konkursu ofert

Na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Załączniki: