Wyniki konkursu otwartych ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.