Wykonanie usługi wykaszania poboczy dróg oraz skarp rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Łask w latach 2017-2019

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
13 kwiecień, 2017
Termin składania ofert: 
21 kwiecień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
21 kwiecień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: