Wykonanie usługi Menadżera Projektu oraz promocji dla projektu pn.: Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku - UWAGA ZMIANA SIWZ

Data ogłoszenia: 
6 czerwiec, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: