Wykład w Uniwersytecie III Wieku „Henryk Sienkiewicz dla pokrzepienia serc” wygłosi hm. mgr Krzysztof Jakubiec

Data: 
22 maj, 2018 - 10:45

Miejsce: ŁDK
Organizator: ŁDK