Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „Grecja – kolebka kultury europejskiej” wygłosi prof. dr hab. Bernard Koziróg

Data: 
6 listopad, 2018 - 10:45

Miejsce: ŁDK
Organizatorzy: ŁDK, UTW