Wybory do Izby Rolniczej już 28 lipca

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuję, że uchwałą nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Prawo do kandydowania i uczestnictwa w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przysługuje osobom fizycznym i prawnym będącym podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy, w której powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, a takim okręgiem jest gmina Łask do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wybiera się dwóch członków (okręg dwumandatowy). W skład Rady  Powiatowej Izby Rolniczej wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów ubiegających się o mandat członka Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjmowane będą przez  członków Okręgowej  Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok. 18) w dniu  5 lipca 2019 r. w godzinach 9.00-15.00.

Kandydat podczas rejestracji musi przedłożyć Okręgowej Komisji Wyborczej następujące dokumenty:

- oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,

- listę członków popierających kandydata (zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia).

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu, zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok.34) najpóźniej do dnia 17.06.2019 r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Każdy uprawniony do udziału w wyborach, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Jednocześnie informuję, że wszystkie informację dotyczące wyborów oraz druki dokumentów osób ubiegających się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego są dostępne w Urzędzie Miejskim w Łasku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. 49, tel. 0-43 676 83 49) w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej www.lask.pl  lub www.izbarolnicza.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbędą się 28 lipca 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 18.00 w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek