Wniosek o oszacowanie szkód skutków przezimowania – wymarznięć upraw polowych

W związku z pojawieniem się na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego komunikatu dotyczącego ujemnych skutków przezimowania – wymarznięć upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016 informuję, że rolnicy zainteresowani uzyskaniem pomocy państwa w zakresie kredytu preferencyjnego na odtworzenie produkcji w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą składać wnioski do tut. Urzędu o lustrację upraw dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania.

Komisja na wniosek rolnika dokona lustracji upraw, z wyraźnym zaznaczeniem, że te uprawy kwalifikują się do likwidacji i zostaną ponownie obsiane.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Łasku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa /II piętro, pok. 49/, na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce Rolnictwo. Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich oraz dołączyć jego kserokopie.