Webinarium pn. „Szansa na własny biznes ! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Webinarium pn. „Szansa na własny biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”

Organizator: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Łowiczu, Bełchatowie, Łodzi i Sieradzu.
Program webinarium

11:00 – 11:05

Wprowadzenie do webinarium.

11:05 – 11:30

Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej
dla osób fizycznych:

- poniżej 30 roku życia - w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,

- powyżej 30 roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,

- zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,

- w formie niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w ramach Instrumentów zwrotnych.

 

11:30 – 11:35

 Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

11:35 – 11:40

 Pytania i odpowiedzi