Webinarium pn.: „Mamo, tato – wracaj do pracy. Dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”

Informacja o webinarium

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Łowiczu, Bełchatowie i Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnych webinariach pn.: „Mamo, tato – wracaj do pracy. Dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” poświęconych konkursom w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/20;
 • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/20;
 • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/20.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 25 sierpnia 2020r. w godz. 11:00 – 12:15 (rekrutacja do 20.08.2020 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu (RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/20);
 • 27 sierpnia 2020 r. w godz. 11:00 – 12:15 (rekrutacja do 21.08.2020 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie (RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/20);
 • 2 września 2020 r. w godz. 11:00 – 12:15 (rekrutacja do 28.08.2020 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu (RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/20).

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

 • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/20 – konkurs wyłącznie dla JST - dotyczy projektów, których wartość dofinansowania nie przekracza 100 tys. euro – projektów obligatoryjnie rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych.
 • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/20 – konkurs wyłącznie dla JST - dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro – projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych.
 • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/20 – konkurs dla wszystkich podmiotów (z wyłączeniem osób fizycznych – nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro – projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych.

Program webinarium

I Panel – Omówienie zakresu wsparcia w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, w szczególności:

 • założeń konkursu: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, możliwych do sfinansowania wydatków,
 • procedury składania wniosków,
 • zasad oceny projektów,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

II Panel – Pytania i odpowiedzi: panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań za pomocą czatu, oraz udziału w dyskusji podczas Panelu II.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 25.08.2020 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67; 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator webinarium 27.08.2020 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator webinarium 02.09.2020 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Weź udział w szkoleniu