Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Łask

Data ogłoszenia: 
22 luty, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask