Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask w 2019 roku

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask w 2019 roku”  zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 34 978,12 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 31 480,00 zł

Zakres zadania:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 33 posesji z terenu gminy Łask, poprzez:

demontaż pokrycia dachowego, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 35,712 Mg.

zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 46,000 Mg.