Usprawnienia w załatwianiu spraw

Uprzejmie informujemy o zmianach lokalizacji biur w  Urzędzie Miejskim w Łasku.

Sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności a także działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeniesione z III piętra na parter budynku do następujących pokoi:

 

Działalność gospodarcza        pokój nr 10, tel. 43 676-83-13

Dowody osobiste                   pokój nr 11, tel. 43 676-83-11

Ewidencja ludności                pokój nr 12, tel. 43 676-83-12

 

Nie mniej jednak,  że w dalszym ciągu obowiązuje procedura składania wniosków, podań w Biurze Obsługi Interesanta zlokalizowanym również na parterze budynku.

Obecna lokalizacja jest ułatwieniem dla interesantów z uwagi na fakt, że budynku Urzędu Miejskiego w Łasku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają także możliwość korzystania z podjazdu.