Upływa termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

W dniu 31 marca br. upływa termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Należy ją wpłacić na rachunek: Bank PEKAO S.A. I O/ŁASK 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

Informację o wysokości opłaty można uzyskać pod numerami tel. 43 676 83 40, 43 676 83 54.