Uniwersytet III Wieku. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze ogółu słuchaczy. Prezentacja zespołów: wokalnego, tanecznego i literackiego

Data: 
27 listopad, 2018 - 10:45

Miejsce: ŁDK
Organizatorzy: ŁDK, UTW