UMKS KORAB ŁASK ogłasza nabór!

UMKS KORAB ŁASK ogłasza nabór do roczników

× 2007/2008/2009 - treningi 3 - 4 x w tygodniu

× 2010 - treningi 3 x w tygodniu

x 2011 - treningi 3 x w tygodniu

× 2012 - treningi 2 - 3 x w tygodniu

x 2013 - treningi 2 - 3 x w tygodniu

x 2014 - treningi 2 x w tygodniu

Zajęcia odbywają się na boisku w Łasku, ul. Narutowicza 28.

Wszelkie pytania dotyczące treningów proszę kierować pod numery:

1. 602 375 051 (2007/2008/2009)

2. 600 834 218 (2010 i 2011)

3. 503 709 129 (2012 i 2013)

lub adres e-mail umks.korab.lask.2017@onet.pl.

 

Źródło: UMKS KORAB ŁASK