Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2018

Status: 
unieważniony
Data ogłoszenia: 
13 lipiec, 2018
Termin składania ofert: 
22 sierpień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
22 sierpień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: