Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej na osiedlu Przylesie

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku znajdujacej sie na osiedlu Przylesie przy ul. Szkolelnej 1 oraz dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku w części dotyczącej zakresu dzialania i lokalizacji filii.