Tryb uproszczony (mały grant) - nowe wzory

10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 570) wprowadzające uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w przypadku zadań zlecanych w trybie art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert)  ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie.

Tak więc od 10 maja br. oferty na realizację zadań w trybie uproszczonym muszą być składane na nowym wzorze.

W załączeniu uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania dotyczący tak zwanych „małych grantów”.