Trwa przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach

Świetlice wiejskie to miejsca spotkań i integracji lokalnych społeczności. Ich rola jest nie do przecenienia. Już niedługo obiekt we Wrzeszczewicach otrzyma drugie życie, a kompleksowy remont zmieni go nie do poznania. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma KRIS – BUD Krzysztof Jóźwik z Dębołęki oferując kwotę 545.483,68 zł. Przewidywany przez wykonawcę termin zakończenia robót to sierpień br.

Projekt „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Gmina Łask otrzymała dofinansowanie wysokości 64.130 zł.

 

Celem operacji jest udostępnienie mieszkańcom infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach.

Przewidywany wynik operacji: jeden wsparty podmiot działający w sferze kultury.

Galeria: 

Nowa świetlica wiejska we Wrzeszczewicach

Nowa świetlica wiejska we Wrzeszczewicach
Nowa świetlica wiejska we Wrzeszczewicach
Nowa świetlica wiejska we Wrzeszczewicach
Nowa świetlica wiejska we Wrzeszczewicach
Nowa świetlica wiejska we Wrzeszczewicach
Nowa świetlica wiejska we Wrzeszczewicach