Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku

W marcu br. rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku.  Prace zostaną zakończone zgodnie z umową najpóźniej do 31.03.2015 r. wykonawcą jest firma CEHINI Marcin Gil ze Zgierza. Wartość inwestycji określono na kwotę 2 255 408,19 zł.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac:

  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie dachu przykrywającego część sportową budynku szkoły i dachu ze świetlikiem, ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian
  • rozbudowa instalacji c. w. u. w obrębie kotłowni wraz z montażem kolektorów słonecznych
  • wykonanie układu zasilania w energię elektryczną, w tym: instalacja elektryczna zasilania urządzeń układu solarnego, instalacja zasilania urządzeń wentylacji sali gimnastycznej
  • wykonanie wentylacji mechanicznej i ogrzewania nadmuchowego sali gimnastycznej
  • wymiana instalacji c. o., w tym: wymiana istniejących pionów centralnego ogrzewania we wszystkich sekcjach grzewczych i montaż nowych grzejników płytowych niskopojemnościowych

Niniejsze zadanie inwestycyjne jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z programu priorytetowego dotyczącego racjonalizacji zużycia energii pn. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Galeria: 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku