Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu

Gmina Łask informuje o realizacji zadania inwestycyjnego:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu”

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania: Gmina Łask

Wartość ogólna zadania: 3 102 302,40 zł

 

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości:

 

─    pożyczka w kwocie - 935 816,00 zł

─    dotacja w kwocie   -   623 877,00 zł,

 

W ramach planowanego zadania przewidywana jest termomodernizacja budynku szkoły w zakresie:
 

- remontu dachów, kominów i instalacji odgromowej,

- wymiany stolarki zewnętrznej: okiennej i drzwiowej,

- docieplenia ścian zewnętrznych oraz połaci dachów,

- remontu instalacji elektrycznej,

- remontu instalacji C.O.,

- remontu fragmentu podłóg na gruncie oraz nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej

  z ociepleniem przestrzeni podpodłogowej,

- wykonania opaski wokół budynku oraz utwardzenie fragmentu działki,

- wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych (w formie utwardzenia terenu).

 

 

www.zainwestujwekologie.pl