„Telefoniczny Dzień Otwarty” w Urzędzie Skarbowym w Łasku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza

pracodawców - płatników

na „Telefoniczny Dzień Otwarty”, który zostanie zorganizowany
 
w dniu 30 stycznia 2021 r. (sobota) w godzinach 8.00-12.00.

Pełniący telefoniczny dyżur pracownicy Urzędu będą służyć pomocą
i informacją w zakresie przygotowania formularzy:

PIT-11, PIT-R oraz PIT-4R, PIT-8AR

tel. 43 6711322, 43 6711348

 

Pamiętaj!

Tylko złożenie PIT-11 w wersji 26. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 r.ż.) za 2020 r. w usłudze Twój e-PIT.

Do kiedy przesłać formularze

PIT-11 i PIT-R wyślij

  1. do urzędu skarbowego do 1 lutego 2021 r.,
  2. osobie fizycznej do 1 marca 2021 r. (ostatni dzień lutego 2021 r. przypada w niedzielę, co oznacza, że zgodnie z Ordynacją podatkową za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy).

PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 1 lutego 2021 r.

Pamiętaj!

Wskazane terminy nie dotyczą cię, jeżeli kończysz prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.