Szkolenie dla rolników - ochrona roślin

Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku zaprasza na szkolenie w zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego tzw. „szkolenie chemizacyjne”.