Szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

W załaczniku prezentujemy dokumenty związane z przeprowadzeniem szacowania szkód w gospodarstwach rolnych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.