Strony internetowe dla organizacji

Celem zdobycia dodatkowych informacji w tym także o konkursach ogłaszanych przez  podmioty zewnętrzne zapraszamy organizacje do odwiedzania  następujących stron internetowych:

 • www.ngo.pl  - Portal Organizacji Pozarządowych (bieżące informacje, ciekawostki, informacje o funduszach – konkursach)
 • www.poradnik.ngo.pl  - Poradnik dla Organizacji Pozarządowych (m.in. informacje o  księgowości, wzory dokumentów w tym także dla org. sportowych, zmiany w przepisach prawa)
 • www.pozytek.gov.pl- Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • www.ngo.lodzkie.plSerwis Internetowy dla Organizacji Pozarządowych w Regionie Łódzkim
 • www.opus.org.pl- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"  w Łodzi (m.in. informacje o szkoleniach, grantach)
 • www.rada-lodzkie.org.pl- Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
 • www.kuratorium.lodz.pl- Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • www.msport.gov.pl- Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • www.msw.gov.pl- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • www.mpips.gov.pl- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • www.mkidn.gov.plMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • www.lodzkie.pl– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (m.in. informacje o programach sportowych, kulturalnych, stypendiach, nagrodach, konkursach)