Sprzedawcy alkoholu – ważna grupa zawodowa

„Jesteście bardzo ważną grupą zawodową”  - takie zdanie na wstępie usłyszeli uczestnicy szkolenia zorganizowanego w Łaskim Domu Kultury, w dniu 07.11.2019 r.  wspólnie przez gminę Łask, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Łasku.  Szkolenie pn. „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych” poprowadził w sposób bardzo profesjonalny, na wysokim poziomie merytorycznym Robert Lemański – specjalista z zakresu profilaktyki, działacz w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoleniowiec przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Spotkanie było jedną z nielicznych możliwości podniesienia wiedzy i świadomości właścicieli, sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności w tym zakresie, zasad umieszczania reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. Jednocześnie zwrócono szczególną uwagę na szkody społeczne powodowane przez alkohol i potrzebę prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych. Sprzedawca alkoholu powinien mieć dużą wiedzę na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu zwłaszcza przez osoby nieletnie, umieć odmówić jego sprzedaży w przypadkach próby zakupu przez młodzież, osoby nietrzeźwe czy pod zastaw. Ta wiedza powinna być tym bardziej systematycznie odnawiana, gdyż rzesze specjalistów od reklamy i handlu intensywnie pracują nad tym, jak wprowadzić nowe produkty alkoholowe na rynek i jednocześnie uśpić czujność rodziców, dzieci jak i samych sprzedawców. Często wino czy piwo o niskiej mocy proponowane są w wyglądających jak dobrze znane nam soki w kartonach czy innych opakowaniach. Towar taki wygląda atrakcyjnie, jest tani i nie zawsze ulokowany przy innych alkoholach. Dlatego jednym z celów szkolenia było też uwrażliwienie sprzedawców na tego typu „nowe produkty alkoholowe” oraz podkreślenie ich ważnej roli w profilaktyce alkoholowej. Dziękujemy wszystkim którzy przybyli i poświęcili swój czas na uczestnictwo w szkoleniu oraz zachęcamy do brania udziału w podobnych szkoleniach w przyszłości.

Galeria: 

Sprzedawcy alkoholu – ważna grupa zawodowa

Sprzedawcy alkoholu – ważna grupa zawodowa
Sprzedawcy alkoholu – ważna grupa zawodowa
Sprzedawcy alkoholu – ważna grupa zawodowa
Sprzedawcy alkoholu – ważna grupa zawodowa