Sprzedaż ziemniaków do państw unii europejskiej

Produkowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE. Komunikat na ten temat prezentujemy w załączniku poniżej.

Załączniki: