Spotkanie z właścicielami kwiaciarni

Dnia 29 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Łasku odbyło się spotkanie właścicieli kwiaciarni z Z-cą Burmistrza Łasku Janiną Kosman. Tematem rozmów była organizacja „I Festiwalu Róż” w naszym mieście. Wszystkie osoby, którym nie udało się przybyć na to spotkanie, a które są zainteresowanie wzięciem udziału w pokazach florystycznych na wspomnianym wydarzeniu prosimy o kontakt pod nr tel.: (43) 676-83-58.