Spotkanie informacyjne pn. Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. "Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". Spotkanie informacyjne odbędzie się:

19 marca 2018 r. w Łodzi, w godzinach 11:00 - 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23 - XVII piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2415-spotkanie-informacyjne-pn-dokumentacja-konkursowa-w-ramach-dzialania-10-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

pod przyciskiem "Weź udział", do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.