Spotkanie animacyjne w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja”

29 października br. o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku odbędzie się spotkanie animacyjne organizowane w ramach Projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja”, którego głównym celem jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tą tematyką i możliwościami zatrudnienia w sektorze ES.

Podczas spotkania będzie można skorzystać z porad doradcy prawnego z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej (PES) tj. spółdzielni socjalnej, pracy, inwalidów, niewidomych oraz organizacji pozarządowej, jak również zdobyć informacje na temat rodzajów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Serdecznie zapraszamy osoby fizyczne (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli PES.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu (Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264 Łódź, tel. 42 291 03 16, e-mail: ries@ie.lodz.pl). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.