SP nr 1 w programie „Szkoła dla innowatora”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku zakwalifikowała się do projektu  „Szkoła dla innowatora”, którego  inicjatorami  są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Udział szkoły w projekcie trwać będzie od lutego 2020 do czerwca 2022 roku.

Szkoła dla innowatora to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii.

SP nr 1 w Łasku jest jedną z 20 szkół w kraju (na ponad 400 zgłoszonych), która weźmie udział w tym projekcie.

Zakłada on pracę z jedną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli przeprowadzić z uczniami intensywny program rozwijający kompetencje proinnowacyjne. Sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy.

W pierwszym etapie projektu, szkoła otrzyma intensywne wsparcie, które będzie obejmowało następujące elementy:

  • program szkoleniowy dla dyrektora obejmujący szkolenia stacjonarne oraz konsultacje indywidualne i grupowe
  • program szkoleniowy dla nauczycieli, obejmujący szkolenia stacjonarne na terenie szkoły, szkolenia wyjazdowe i kurs internetowy
  • dostęp do przykładowych narzędzi edukacyjnych oraz wsparcie w ich samodzielnym tworzeniu lub dostosowywaniu
  • sfinansowanie planów doposażenia i re-aranżacji przestrzeni szkolnej (na kwotę 49 tys. złotych)
  • opiekę i konsultacje ekspertów-praktyków (nauczycieli i dyrektorów) w czasie wprowadzania zmian w szkole
  • atrakcyjną ofertę dla uczniów i uczennic wybranej siódmej klasy: 2-dniową wycieczkę edukacyjną, spotkania z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm oraz wizyty w innowacyjnych przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i uczelniach (minimum dwa spotkania i dwie wizyty dla każdej klasy). Projekt pokryje koszty wizyt oraz dojazdu uczniów.

Od początku roku szkolnego 2020/2021 nauczyciele będą podejmowali działania innowacyjne w pracy z uczniami. W tym okresie będą korzystali ze wsparcia opiekujących się szkołą ekspertów-praktyków, którzy będą cyklicznie odwiedzali i wspierali nauczycieli we wdrażaniu inicjatyw w szkole.

Udział w projekcie stanowi dużą szansę na rozwój całej szkoły i jej promocję.