Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia na temat: „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

- warunki nabywania prawa do świadczenia,

- komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające,

- jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- jakie dokumenty należy załączyć do wniosku,

- jakie świadczenia będą uwzględniane przy ustalaniu progu 1600zł,

- od kiedy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające

- w jakiej kwocie przysługuje świadczenie uzupełniające

 

Szkolenie odbędzie się  26 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łasku (ul. Południowa 1, Sala Konferencyjna).

Początek szkolenia godz. 10:00.