Serwis www.gospodarstwopolska.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Informacje zamieszczone na portalu kierowane są do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi.

Serwis dostępny jest  pod adresem: www.gospodarstwopolska.pl