Rusza przebudowa drogi Wrzeszczewice - Kiki

W Urzędzie Miejskim w Łasku podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej Wrzeszczewice – Kiki.

Na odcinku ok. 1 km wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa, przepusty, zjazdy oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Przewidziano także odwodnienie terenu oraz montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (odcinek ok. 1,5 km). Wykonawcą inwestycji została firma DROMAK Sp. z o.o. z Poręb, a wartość prac to 1.249.574,02 zł.

Wykonawca zadeklarował się zakończyć prace do 28.06.2019 r.