Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku

Trwa remont nawierzchni ulicy Polnej i ulicy Lipowej w Łasku. Wykonawcą usługi jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostów Sp. z o. o. (Czartki 60, 98-200 Sieradz), a łączna wartość inwestycji to 560.880 zł.

Wykonawca w pierwszej kolejności skupił się na ul. Lipowej.

W ramach prac zaplanowano m.in.:

  • frezowanie nawierzchni,
  • ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • uzupełnienie i dogęszczenie podbudowy mieszanką z kruszywa łamanego w obrębie studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych, zaworów wodociągowych,
  • regulację wysokościową studni, kratek i zaworów do nowo ułożonej nawierzchni,
  • odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego,
  • oczyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami po zakończeniu robót.
Galeria: 

Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku

Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku
Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku